Original scientific article
Page 191 - 218

Kognitivnosemantička analiza prefiksa uz u hrvatskom jeziku

Ljiljana Šarić
E-mail: ljiljana.saric@ilos.uio.no
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4373-9182
University of Oslo

Jezikoslovlje.13.1.191.Saric.pdf [ 0.19 MB - English]
Download article
Downloaded 744 times
Abstract: U članku se razmatra značenje prefiksa uz- u hrvatskom jeziku. U prvom dijelu analize prefiks se analizira u imenicama, prilozima, složenim prijedlozima i pridjevima, dok se u nastavku istražuje glagolski prefiks uz-. Nakon utvrđivanja nekoliko podgrupa glagola s prefiksom uz- koje objedinjuje značenje kretanja uvis, slijedi pregled značenjskih ekstenzija ovoga prefiksa u domene koje su naizgled manje povezane s kretanjem uvis, kao i analiza ponašanja reprezentativnog glagola kretanja s prefiksom uz- (uspeti se) u njegovim konstrukcijama. Te-meljno je pitanje u analizi kako je središnje značenje prefiksa, kretanje uvis, povezano s os-talim njegovim značenjima.
Keywords:
prefiksi, prostorna značenja, prefiks uz- u hrvatskom jeziku, kretanje uvis, značenjske ekstenzije temeljene na metaforama,
Article data in other languages: English