State-of-the-art article
Page 171 - 193

Autosegmentna fonologija i naglasak

David Mandić
E-mail: davidmandic@hotmail.com

Jezikoslovlje_1_.06.2.171.Mandic.pdf [ 0.25 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 1343 times
Abstract: Članak se bavi primjenom autosegmentne fonologije u akcentologiji. Počinje kratkim opisom toga pristupa te osvrtom na njegovu primjenu u proučavanju nekih jezičnih činjenica koje nisu povezane s naglaskom. Nadalje se razmatra primjena autosegmentnog pristupa u prikazivanju nekih prozodijskih, uglavnom tonskih pojava, koje se nisu mogle zadovoljavajuće objasniti starijim teorijama. Tema posljednjeg dijela je hrvatsko naglašavanje - opisuje se jedan od autosegmentnih pristupa naglasku hrvatskoga standardnog jezika, ali i nekim dijalektalnim naglasnim pojavama.
Keywords:
autsegmentalna fonologija, generativna gramatika, prozodija, naglasak, ton, razlikovni ton, tonski jezici, razlikovna obilježja, širenje obilježja, tonske alternacije, pomični tonovi, hrvatsko naglašavanje,