Original scientific article
Page 585 - 599

Na rijekama babilonskim: Multikulturalnost in vivo u Vojvodini

Krisztina Rácz
E-mail: krracz@gmail.com
University of Ljubljana, Central European University Budapest

Jezikoslovlje.13.585.Racz.pdf [ 0.13 MB - English]
Download article
Downloaded 1023 times
Abstract: U radu se uspoređuje praksa tumačenja i provedbe službenih dokumenata koji reguliraju više-jezične politike u Vojvodini (srpskoj Autonomnoj pokrajini), i iskustva s višejezičnošću u svakodnevnim situacijama. Pitanja višejezičnosti “na papiru” u usporedbi sa stvarnom prak-som raspravljaju se u okviru multikulturalnosti i iz metodološke perspektive socijalne antro-pologije. Glavne teme istraživanja bave se odnosom manjine i većine. Bez ambicija da se sus-tavno istraže višejezične prakse, autorica želi naglasiti neke višeznačnosti i nedostatke vezane uz reguliranje upotrebe službenog jezika u multikuluralnoj sredini poput Vojvodine. Glavni cilj istraživanja je dovesti u vezu empirijske primjere razvoja višejezične politike i teorijski koncept multikulturalnosti.
Keywords:
višejezičnost, multikulturalnost, upotreba službenog jezika, prava manjina, Vojvodina,
Article data in other languages: English