Original scientific article
Page 79 - 104

Usporedba fenomena na dodirnoj točki između sintakse i diskursa: inverzija subjekta i glagola u engleskom i makedonskom jeziku

Liljana Mitkovska
E-mail: liljana55@yahoo.com
AUE-FON Univesrity, Skopje

Eleni Bužarovska
University of Ss Cyril and Methodius, Skopje

4._FINAL_Jezikoslovlje_24-1_Mitkovska_i_Buzarovska.pdf [ 0.39 MB - English]
Download article
Downloaded 70 times
Abstract:

U ovom se radu raspravlja o rezultatima kontrastivne analize inverzije između subjekta i glagola u engleskom i makedonskom, južnoslavenskom jeziku. Promatraju se rečenice kojima se tipično kodira tetičke izjave, u kojima subjekt dolazi nakon glagola. I engleski i makedonski jezik pripadaju jezicima s redom riječi SVO, no za razliku od engleskog, red riječi u makedonskom umnogome je fleksibilniji zbog svoje bogate flektivne morfologije. Glavni je cilj utvrditi opseg distribucije inverzije subjekta i glagola u tim dvama jezicima, što će pomoći u otkrivanju razloga razlika u distribuciji između njih. U tu svrhu usporedili smo semantičke, sintaktičke i diskursnopragmatičke odlike struktura koje uključuju inverziju u primjerima prikupljenima iz paralelnih beletrističkih i znanstvenih tekstova. Izražene razlike u uporabi inverzije subjekta i glagola ukazuju na to da leksička i gramatička ograničenja oštro ograničavaju inverziju subjekta i glagola u engleskom, za razliku od makedonskog, u kojem njome upravljaju diskursna načela. 

Keywords:
prezentacijske konstrukcije, tetičnost, informacijska struktura, red riječi,
Article data in other languages: English