Original scientific article
Page 373 - 393

Razumijevanje frazema kod hrvatskih učenika engleskoga jezika: Kontekst, kompozicionalnost i dob kao činitelji

Jasmina Jelčić
E-mail: jasmina.jelcic320@gmail.com
Univerza v Ljubljani

Jezikoslovlje.15.373.Jelcic.pdf [ 0.29 MB - English]
Download article
Downloaded 1145 times
Abstract: Brojni činitelji utječu na razumijevanje frazema u kontekstu učenja stranoga jezika. Oni su, između ostalog, dob, kontekst, poznavanje frazema te njegova kompozicionalnost (stupanj podložnosti frazema semantičkoj analizi pojedinih sastavnica). Istraživanje u kojem su korištena pitanja višestrukog izbora i Likertova skala provedeno je kako bi se utvrdio način na koji hrvatski učenici engleskoga jezika sa različitih obrazovnih razina (osnovna, sekundarna, preddiplomska, diplomska) razumijevaju frazeme te koji činitelji više utječu na njihovo razumijevanje, odnosno postoje li među činiteljima zamjetne razlike u utjecaju. Svrha ovoga rada je utvrditi smjer poučavanja figurativnog jezika u kontekstu poučavanja stranoga jezika nadograđujući postojeće znanje o činiteljima koji doprinose razumijevanju frazema.
Keywords:
razumijevanje frazema, kompozicionalnost, engleski, hrvatski, rečenični kontekst,
Article data in other languages: English