Original scientific article
Page 565 - 583

Domene korištenja mađarskog jezika u Beogradu

Mónika Balla
E-mail: mo_ni_75@yahoo.com
University of Belgrade

Sandra Buljanović
University of Belgrade

Marija Ilić
2Serbian Academy of Science and Arts

Jezikoslovlje.13.565.Balla_et_al.pdf [ 0.16 MB - English]
Download article
Downloaded 1147 times
Abstract: U ovom se radu otvara dijalog o višejezičnosti u Beogradu. Poput drugih gradova u jugois-točnoj Europi, Beograd se u nekoliko zadnjih desetljeća razvijao drugačije od drugih europ-skih glavnih gradova, npr. u devedesetim godinama dvadesetog stoljeća došlo je do raspada Jugoslavije, autoritarnog i nacionalističkog režima, sankcija, NATO bombardiranja, i inten-zivnih migracija. Sve te promjene nisu bile povoljne za višejezičnost. U Beogradu, međutim, živi više od 10% stanovnika čiji jezik nije srpski. U ovom se radu tematizira korištenje mađarskog jezika u Beogradu. Rad se temelji na upitnicima provedenim među populacijom koja govori mađarski u Beogradu. Predstavljeni su preliminarni rezultati, budući da je prikupljeni korpus ograničen malim brojem anketiranih i nedovoljno raznovrsnim uzorkom. Većina anketiranih bili su studenti mađarskog. Međutim, želimo dati pregled populacije koja danas govori mađarski u Beogradu i ukazati na moguće trendove i glavne domene upotrebe mađarskog jezika. Uz to se nudi i kritički osvrt na tendencije prema jednojezičnosti u držav-nim institucijama, te o politici odjeljivanja jezika.
Keywords:
višejezičnost, kritička sociolingvistika, upitnik, Beograd, mađarska manjina, domene jezične upotrebe,
Article data in other languages: English