Original scientific article
Page 149 - 168

Dva su tipa aspektualnih čestica u engleskome jeziku

Milada Walková
E-mail: mwalkova@yahoo.com
Technical University of Košice

Jezikoslovlje.16.149.Walkowa.pdf [ 0.23 MB - English]
Download article
Downloaded 936 times
Abstract: Radom se studijom utemeljenom na korpusu obrađuju engleski glagoli koji uključuju aspektualne čestice. Standardni pristup (Brinton 1985) drži da čestice izražavaju teličnost. Noviji pristup tvrdi da su čestice komparative i/ili rezultativne (Cappelle & Chauvin 2010). Međutim, nijedan od tih pristupa nije primjenjiv na sve čestice. Stoga predlažem da postoje dva tipa čestica koji se razlikuju u tome kako obilježavaju kategoriju vida. Po podatcima iz korpusa, ta dva tipa čestica razlikuju se i u drugim osobinama važnima za vid, kao što su tip korijena glagola s kojim se kombiniraju čestice, prijelaznost i tip direktnih objekata koje zahtijevaju ti glagoli s česticama. Čestice s kontinuativnim značenjem (about, along, around, on) osobito se češće kombiniraju s načinskim glagolima nego s rezultativnima. One čine neprijelazne čestične glagole, ili pak prijelazne čestične glagole s neaficiranim direktnim glagolom. Čestice kojima se označava teličnost (down, off, out, over, through, up) obično se kombiniraju s korijenima rezultativnih glagola. Tvore čestične glagole koji su ili prijezlazni ili neprijelazni, s bilo aficiranim ili neaficiranim direktnim objektom.
Keywords:
čestični glagoli, teličnost, frazalni glagoli, glagolski vid, argumentna struktura,
Article data in other languages: English