Original scientific article
Page 69 - 98

EKSPLICITNO I IMPLICITNO KODIRANJE DEONTIČKOG I EPISTEMIČKOG ZNAČENJA: O RAZVOJU GRAMATIČKIH PRAVILNOSTI PRIJE POJAVE MODALNIH GLAGOLA

Elisabeth Leiss
Ludwig-Maximilian-Universität, München

Jezikoslovlje_1_.03.1-2.069.Leiss.pdf [ 0.32 MB - German]
Download article
Downloaded 1666 times
Abstract: Gdje su deontička i epistemička značenja prije gramatikalizacije zatvorenog skupa modalnih glagola? Cilj je ovog rada ukazati na relevantnost ovog dosada zanemarenog pitanja. Ishodišna je hipoteza da se sistemi modalnih glagola sustavno razvijaju samo u jezicima koji ne poznaju glagolski vid ili u jezicima u kojima je vid prisutan samo u tragovima. Polazeći od te hipoteze dolazi se do svježih podataka u odavno poznatim starovisokonjemačkim tekstovima za koje se mislilo da su iscrpno istraženi. U ovom prvom naletu pokazuju se dosada nezamijećene pravilnosti u implicitnom kodiranju epistemičkih i deontičkih značenja na primjeru starovisokonjemačkoga. Radi se o preliminarnim rezultatima čiju će tipološku valjanost i mogućnost poopćavanja trebati šire provjeriti putem daljnjih pilot-studija posvećenih pojedinim jezicima, te putem sveobuhatnih istraživanja u okviru jezične tipologije i teorije gramatikalizacije.
Keywords:
epistemička modalnost, deontička modalnost, deontički modali, epistemički modali, aspekt i modalnost, modalnost u gotskome, modalnost u starovisokonjemačkome,
Article data in other languages: German