Original scientific article
Page 101 - 128

Fonologija govora Tršća u Gorskom kotaru

Marija Malnar
E-mail: mmalnar@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6835-8725
Sveučilište u Zagrebu

Jezikoslovlje.14.101.Malnar.pdf [ 0.71 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 1005 times
Abstract: U radu se opisuje fonologija govora Tršća, mjesta na sjeveru Gorskog kotara. Fonologija zbog specifič-nih vokalskih, konsonantskih te akcenatskih ostvarenja, predstavlja najzanimljiviju jezičnu razinu. Govor Tršća pripada zapadnom tipu gorskokotarske kajkavštine za koju dijalektolozi u svojim analizama napominju da odstupa od osnovnog kajkavskog razvoja. Tako u promatranom sustavu ne dolazi do jed-načenja poluglasa i jata, a izostaje i jednačenje stražnjeg nazala i slogotvornog l.
Keywords:
Tršće, Gorski kotar, kajkavsko narječje, fonologija,
Article data in other languages: English