Original scientific article
Page 347 - 356

Govor Voštena

Lina Pliško
E-mail: lplisko@unipu.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1128-9669
Sveučilište u Puli

Tatjana Ljubešić
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1128-9669
Pazinski kolegij

Jezikoslovlje.18.347.Plisko_-_Ljubesic.pdf [ 0.38 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 526 times
Abstract: U radu prikazujemo fonološke i morfološke jezične značajke mjesnoga govora Voštena koji teritorijalno pripada istarskoj općini Sveti Lovreč. Jezične se značajke promatraju u kontekstu značajki jugozapadnoga istarskoga dijalekta, kojemu prema Brozovićevoj (1988.) i Liščevoj (2009.) klasifikaciji pripada, te susjednih tinjanskih govora. Zaključuje se da su jezične značajke Voštena jednake onima Butora (Pliško, Ivetić 2010: 127–135) i Hlistića (Pliško, 2007: 95–106), a od govora Kringe razlikuje se u nepotpunom infinitivu, šćakavskome ostvaraju stare suglasničke skupine *stj, prelasku skupine jt > tj > ć u glagolu doć, poć, te u redukciji krajnjega l u muškom rodu glagolskoga pridjeva radnog: bi, voli, sti (Pliško, Ljubešić 2009: 101–102). Daljnja će istraživanja sutlovrečkih govora pokazati o kakvoj je skupini mjesnih govora riječ i odredit će njihovo mjesto u okruženju središnjih jugozapadnoistarskih govora.
Keywords:
čakavsko narječje, fonologija, morfologija, jugozapadni istarski govor, općina Sveti Lovreč, Vošteni,
Article data in other languages: English