State-of-the-art article
Page 215 - 233

Gramatika dijaloga: teorijski prikaz

Klara Bilić Meštrić
E-mail: kbilicmes@hrstud.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0686-4147
Sveučilište u Zagrebu

Jezikoslovlje.14.215.Bilic_Mestric.pdf [ 0.35 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 2808 times
Abstract: Ovaj rad nastoji prikazati teoriju gramatike dijaloga njemačkog lingvista Franza Hundsnurschera. U prvom dijelu rada predstavljeni su osnovni pojmovi i postavke gramatike dijaloga, njezin odnos prema generativnoj gramatici i teoriji govornih činova, a drugi se dio rada bavi pitanjem (što ga postavlja sam Hundsnurscher) predstavlja li teorija dijaloga novu paradigmu u lingvističkim istraživanjima. U zaključ-nom dijelu autorica daje kritički osvrt na gramatiku dijaloga.
Keywords:
dijalog, gramatika dijaloga, govorni čin,
Article data in other languages: English