State-of-the-art article
Page 7 - 25

Hrvatski naglasni sustav između deskriptivnoga i preskriptivnoga pristupa

Domagoj Vidović
E-mail: dvidovic@ihjj.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1000-0237
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

1_Jezikoslovlje.21.1.7.Vidovic.pdf [ 0.72 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 787 times
Abstract: U radu se opisuju različiti sustavi naglašivanja s osobitim osvrtom na Školski rječnik hrvatskoga jezika i Hrvatski mrežni rječnik (Mrežnik). Posebno se problematiziraju četiri teme: 1) odnos priručnika prema standardnojezičnim naglasnim pravilima, 2) pitanje uporabne norme s posebnim osvrtom na naglasni inventar i dijalektnu sliku, 3) provedba načela normativne hijerarhije u naglasnoj normi te 4) primjeri obrade iz dvaju navedenih rječnika.
Keywords:
hrvatski standardni jezik, standardnojezična naglasna norma, deskriptivni pristup, preskriptivni pristup, mjesni govori,
Article data in other languages: English