Original scientific article
Page 479 - 491

Izumire li nizozemski jezik?

Željana Pancirov Cornelisse
E-mail: zpcornel@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9957-3869
University of Zagreb

Jezikoslovlje.13.479.Pancirov_Cornelisse.pdf [ 0.13 MB - English]
Download article
Downloaded 2382 times
Abstract: Nizozemski je jezik materinski jezik 23 milijuna ljudi, osmi jezik Europske unije te ga se po-dučava na 190 sveučilišta širem svijeta. Na internetu zauzima važno mjesto kao jedan od na-jčešće korištenih jezika. Dakle, zašto bi se trebalo brinuti da će nizozemski izumrijeti? Najveća je zabrinutost da će engleski jezik kao „lingua franca” preuzeti globalnu komuni-kaciju. U prošlosti engleski je jezik posuđivao od nizozemskog, dok je danas situacija obr-nuta. Nizozemci su vrlo skromni kada govore o svojem jeziku i kulturi te prihvaćaju multikul-turalno društvo kao integralni dio svoje svakodnevice. Upravo zbog takvog načina razmišl-janja i razvijanja višejezičnosti u društvu, ponekad zaborave važnost vlastitoga materinskog jezika. Kako postupaju izvorni govornici nizozemskog prema svom jeziku i koliki se prioritet daje (pogotovo) engleskom jeziku unutar različitih segmenata nizozemskog društva? Moderna se tehnologija razvija brzo i sve snažnije utječe na jezike. Slijedom povijesnih prilika nizozemski je utjecao na druge jezike stoljećima, ostavljajući tragove i u drugim kulturama. Nizozemska ima važnu ulogu u Europskoj uniji i jedna je od njezinih osnivačica. Za održavanje dobrih međunarodnih kontakata korištenje nizozemskog i ostalih stranih jezika od velikog je značenja, a posebice za uspješno djelovanje u području poslovanja i gospodarstva. Ključno je pitanje za održavanje navedenih kontakata hoće li prevladati ponos nacionalnog identiteta (korištenje nizozemskog jezika) ili usmjerenost prema jednostavnijoj i uspješnijoj komunikaciji na engleskom jeziku. Navedena dilema postavlja neizbježno pitanje o buduć-nosti nizozemskog jezika unutar Europske unije.
Keywords:
nizozemski jezik, nestajanje jezika, globalizacija, multikulturalno društvo, nacionalni identitet,
Article data in other languages: English