Original scientific article
Page 299 - 325

Jezična politika u Hrvatskoj u dijakronijskoj perspektivi

Lelija Sočanac
E-mail: lelijasocanac@yahoo.com
University of Zagreb

Jezikoslovlje.13.299.Socanac.pdf [ 0.17 MB - English]
Download article
Downloaded 929 times
Abstract: U članku se iznose preliminarni rezultati istraživanja koje se provodi unutar projekta „Pravni i lingvistički aspekti višejezičnosti“. Cilj je istraživanja proučiti jezičnu politiku na teritoriju Hrvatske u povijesnoj i komparativnoj perspektivi, od razdoblja Austro-Ugarske do danas. Detaljnije će se prikazati prvenstveno jezična politika u doba Austro-Ugarske u domenama zakonodavstva, sudstva i obrazovanja, uz kratak pregled ostalih razdoblja radi usporedbe. Članak se temelji na primarnim izvorima koji uključuju različite tipove normativnih tekstova, od ustava i zakona do uredbi i pravila.
Keywords:
jezična politika i planiranje, Hrvatska, zakonodavstvo, sudstvo, obrazovanje,
Article data in other languages: English