Original scientific article
Page 45 - 65

OGRANIČENJA METONIMIJSKE PORABE NOMINALIZACIJA NA -ION

Adisa Imamović
E-mail: adisa.imamovic@untz.ba
Filozofski fakultet Sveučilišta u Tuzli

Jezikoslovlje_1_.07.1-2.049.Imamovicic.pdf [ 0.14 MB - English]
Download article
Downloaded 1117 times
Abstract: U ovom se radu razmatra polisemija engleskih nominalizacija koje završavaju na sufiks -ion, i objašnjava se metaforičkim i metonimijskim proširenjima središnjega značenja. Središnje je značenje nominalizacija sa sufiksom -ion ‘obavljanje radnje izraženje glagolom’. Nominalizacije sa sufiksom -ion su apstraktne nominalizacije radnje. Zahvaljujući raznim metaforičkim i metonimijskim procesima, one se mogu koristiti kako bi se referiralo na ljude, predmete, mjesto i vrijeme radnje, kao i na emocije. U ovom se radu pokazuje da je metonimijska poraba nominalizacija sa sufiksom -ion ograničena. Nominalizacije glagola koji kodiraju događaje bliske tranzitivnom prototipu ne mogu se koristiti metonimijski. Samo nominalizacije radnji u kojima Pacijens nije drastično vidljivo promijenjen trenutačnom radnjom Agensa mogu imati metonimijsku upotrebu. Čak i one koje se mogu koristiti metonimijski nemaju isti status. Neke se mogu korisititi i referencijalno i predikativno, dok druge mogu imati samo predikativnu porabu.
Keywords:
nominalizacija, metonimija, metafora, referencijalnost, prijelaznost,
Article data in other languages: English