Original scientific article
Page 307 - 321

Čarobni trikovi s adutom rase: Teorija konceptualne integracije i politički diskurs

Sanja Berberović
E-mail: sanja.berberovic@untz.ba
Sveučilište u Tuzli

Jezikoslovlje.14.307.Berberovic.pdf [ 0.28 MB - English]
Download article
Downloaded 1029 times
Abstract: Rad istražuje uporabu kreativnog figurativnog jezika u američkom političkom diskursu fokusirajući se na uporabu izraza to play the race card i kreativnog figurativnog jezika potaknutog uporabom tog izraza. Cilj je ovoga rada pokazati da konvencionalne metafore mogu biti kreativno elaborirane u konceptualnoj integraciji proizvodeći kreativni figurativni jezik koji doprinosi povezivanju teksta i prenošenju retoričkih poruka. Primjenjujući teoriju konceptualne integracije, rad analizira inovativne konceptualne blendove, motivirane konvencionalnom metaforom KARTAŠKE IGRE, koji se koriste kako bi oživjeli političke rasprave, ali i promicali određene političke ideje. Također, kreativni metaforički blendovi doprinose povezanosti teksta na intertekstualnoj razini, povezujući različite dijelove diskursa.
Keywords:
konceptualna metafora, konceptualna integracija, politički diskurs, retorički ciljevi, intertekstualna povezanost,
Article data in other languages: English