Original scientific article
Page 295 - 306

Metafore i metonimije u pravnom diskursu

Adisa Imamović
E-mail: adisa.imamovic@untz.ba
Sveučilište u Tuzli

Jezikoslovlje.14.295.Imamovic.pdf [ 0.26 MB - English]
Download article
Downloaded 887 times
Abstract: Pravnim diskursom do sada su se bavili brojni lingvisti i pravni stručnjaci. Lingvistička proučavanja uglavnom su se bavila stilskim elementima pravnog registra, kao što su morfološke i sintaktičke osobine. Donedavno su lingvisti potpuno zanemarivali velik potencijal figurativnog jezika u pravnom registru. Dok su pravni eksperti još prije više desetljeća uvidjeli značaj i moć metafore i metonimije, lingvisti su zaostajali za njima. Cilj je ovoga rada kontrastivna analiza konceptualnih metafora i metonimija u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine, Velike Britanije i Sjedinjenih Država. U analizi su korištene metafore i metonimije prikupljene iz zakona o visokom obrazovanju u te tri države.
Keywords:
metafora, metonimija, pravni registar, kontrastivna analiza, kognitivna lingvistika,
Article data in other languages: English