Original scientific article
Page 145 - 170

METAFORIČNI MODELI U EU-DISKURSIMA HRVATSKIH MEDIJA

Ljiljana Šarić
E-mail: ljiljana.saric@ilos.uio.no
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4373-9182
Universitetet i Oslo, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)

Jezikoslovlje_1_.06.2.145.Saric.pdf [ 0.27 MB - English]
Download article
Downloaded 978 times
Abstract: U prilogu se na temelju manjega korpusa (većinom hrvatskih) medijskih tekstova dostupnih na internetu analizira konceptualizacija i lingvistički prikaz problema povezanih s Europskom unijom i njezinim proširenjem. U javnom diskursu kojem su tema različiti aspekti EU-problematike prisutno je više na metaforama temeljenih modela s različitim stupnjem proširenosti i razrađenosti. Najčešći modeli imaju prostornu podlogu. U korpusu dominiraju model putovanja i priključivanja i model arhitekture. Rjeđe su prisutni drugi scenariji, primjerice sporta, škole i braka.
Keywords:
medijski diskurs, konceptualizacija, Europska unija, metaforični modeli,
Article data in other languages: English