Professional paper
Page 5 - 19

MJESTO VJEKOSLAVA BABUKIĆA U PROCESU STANDARDIZACIJE HRVATSKOGA JEZIKA

Branimir Belaj
E-mail: branimir.belaj@os.t-com.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2334-9673
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Jezikoslovlje_1_.01.005.Belaj.pdf [ 0.24 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 801 times
Abstract: U radu se opisuju najbitniji jezikoslovni stavovi gramatičara Vjekoslava Babukića i njegov doprinos suvremenoj hrvatskoj gramatologiji. Babukićevo se gramatičarsko djelo i, općenito, njegova razmišIjanja o jeziku, prosuđuju i vrednuju u kontekstu društvenih, političkih, kulturnih i jezikoslovnih odrednica vremena u kojem je živio.
Keywords:
Article data in other languages: English