Original scientific article
Page 117 - 145

MODALNI GLAGOLI I MODALNOST U PRIJEVODU: CASE STUDY PRISTUP

Božana Knežević
E-mail: bknez@pfri.hr
Sveučilište u Rijeci

Irena Brdar
University of Rijeka

Jezikoslovlje.12.117.Knezevic_-_Brdar.pdf [ 0.17 MB - English]
Download article
Downloaded 2013 times
Abstract: U radu su prezentirani rezultati istraživanja provedenog na korpusu od dva paralelna pravna teksta: hrvatskom („Plan prihvata broda u nevolji“) i njegovom engleskom prijevodu („Plan for the Acceptance of a Ship in Distress“). Cilj rada bio je istražiti pitanja modalnosti i modalnih glagola u hrvatskom i engleskom jeziku, s posebnim osvrtom na semantička područja koja obuhvaćaju obligaciju, odnosno, na radnju koja je potrebna, poželjna, dozvoljena ili zabranjena. Naglasak je stavljan na prijevod hrvatskih modalnih glagola s deontičkim značenjem na engleski te moguće promjene u modalnosti kao rezultat prijevoda. U radu su opisane sličnosti i razlike u prijevodu s izvornog teksta na jezik prijevoda.
Keywords:
modalni glagoli, deontička modalnost, promjena, prijevod,
Article data in other languages: English