Original scientific article
Page 279 - 303

Motivacije jezičnih promjena: vitalnost paretimologije i ostale varijacije u nestandardnom govoru

Irena Marković
E-mail: imarkov@unizd.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3563-9862
University of Zadar

Jezikoslovlje.18.279.Markovic.pdf [ 0.47 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 1309 times
Abstract: U radu se istražuje fenomen paretimologije u odnosu na ostale čimbenike koji dovode do jezičnih promjena. Iz određenog broja primjera govora jadranske obale najveći dio bit će romanske posuđenice. Budući da jezični standard po pravilu izbjegava regionalizme, vidjet ćemo kakva je razlika kod varijacija u jezičnom standardu nasuprot dijalektalnim idiomima te što razlikuje paretimolgiju od ostalih varijacija u jeziku. Pronalazeći motivacije i čimbenike koji mogu dovesti do jezičnih promjena, pokušavamo objasniti vrlo tanku liniju koja teoretski odvaja paretimologiju od ostalih srodnih čimbenika križanja ili hibridnih izvedenica.
Keywords:
paretimologija, jezične promjene, motivacija, nestandardni govor, romanizmi,
Article data in other languages: English