Original scientific article
Page 439 - 445

Višejezičnost u Edirneu u 19. stoljeću za vrijeme otomanske ere

Fahri Türk
E-mail: fahriturk@trakya.edu.tr
Trakya University Edirne

Jezikoslovlje.13.439.Turk.pdf [ 0.09 MB - English]
Download article
Downloaded 1098 times
Abstract: Svaka je zajednica morala koristiti i poučavati svoj jezik u otomansko vrijeme u Turskoj. Posebno u gradovima poput Istanbula, Thessalonikija i Edirnea (Adrianopel) puno je ljudi živjelo u lingvistički raznorodnim zajednicama, u kojima su Židovi, Armenci, Grci i Bugari otvarali svoje škole. Posebno se Edirne profilirao kao kozmopolitski grad u otomansko vri-jeme. Bugari i Poljaci migrirali su u Edirne po prvi puta u 19. stoljeću i tamo osnovali dvanaest škola. Jedna od njih bila je katolička, koju su osnovali poljski rezurekcionisti. Multi-etničnost Edirnea imala je snažan utjecaj na lingvističku raznolikost stanovnika grada, koja je bila rezultat višestoljetne otomanske politike migracija. Za vrijeme Sulejmana Veličanstvenog puno je zanatlija armenskog porijekla pozvano u Edirne da ojačaju njegovu gospodarsku snagu. Određen broj Židova doselio je u Edirne nakon egzodusa iz Španjolske i Portugala 1492. i 1495. U radu se istražuju učinci višejezičnosti na gospodarski i društveni život Edir-nea u 19. stoljeću.
Keywords:
Edirne, etnička raznolikost, manjinske škole, 19. stoljeće, nemuslimansko stanovništvo,
Article data in other languages: English