Original scientific article
Page 215 - 233

Nalaze li se primarni i sekundarni predikat u odnosu koordinacije?

Davor Krsnik
E-mail: dkrsnik@ffzg.hr
Filozofski fakultet Zagreb

FINAL_jezikoslovlje_23-2-83-101.pdf [ 0.35 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 16 times
Abstract:

U jedinoj monografiji u hrvatskome jezikoslovlju posvećenoj sekundarnim predikatima Peti (1979) predstavlja gledište da se sekundarni predikati uslijed sintaktičke neovisnosti s primarnim predikatom nalaze isključivo u odnosu koordinacije. Slijedeći teorijski okvir rane generativne gramatike i hipotezu autonomne sintakse, Peti drži da značenjski odnos primarnoga i sekundarnog predikata nema nikakva utjecaja na njihov sintaktički položaj. Naša je namjera pokazati da je takvo stajalište pogrešno. U hrvatskome jeziku postoji nekoliko značenjskih tipova sekundarnih predikata. Pomoću modela testova od sedam sintaktičko-semantičkih kriterija preispitat ćemo u kojoj mjeri značenjski odnos između primarnih i sekundarnih predikata utječe ili može utjecati na njihov sintaktički položaj, odnosno na sintaktičku strukturu rečenica kojima pripadaju.

Keywords:
primarni predikat, sekundarni predikat, koordinacija, hipoteza autonomne sintakse,
Article data in other languages: English