Original scientific article
Page 169 - 177

Nekoliko napomena o izvlačenju upitnih riječi iz pridjevskih skupina u hrvatskome jeziku

Ranko Matasović

Jezikoslovlje.17.169.Matasovic.pdf [ 0.25 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 758 times
Abstract: U ovom se članku raspravlja o uvjetima za izvlačenje iz pridjevskih skupina s upitnom riječju u hrvatskome. Tvrdi se da je izvlačenje moguće iz nespecifičnih, ali ne i iz specifičnih atributnih pridjevskih skupina, dok je iz predikativnih pridjevskih skupina izvlačenje u pravilu moguće. Ograničenja na izvlačenje upitnih riječi iz pridjevskih skupina u hrvatskome motivirana su pragmatičkim načelom da se ne može pitati o onome što je presupozicija izreke.
Keywords:
imenske skupine, pridjevske skupine, izvlačenje, upitne riječi, sintaktički otoci,
Article data in other languages: English