Original scientific article
Page 1 - 25

Neutralizacija u izražavanju mjesta i smjera kretanja u hrvatskom jeziku

Sanja Zubčić
E-mail: sanja.zubcic@ffri.uniri.hr
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2._FINAL_Jezikoslovlje_24-1_Zubcic.pdf [ 0.87 MB - English]
Download article
Downloaded 94 times
Abstract:

U glavnini se hrvatskoga jezika, a misli se pod tim i na standardni jezik i na organske idiome, mjesto i cilj kretanja izražavaju različlitim sintaktičkim sredstvima no u literaturi je opisana i njihova neutralizacija, i to primarno u južnim čakavskim govorima. U ovom se radu istražuje proširenost te pojave u pisanim tekstovima od srednjega vijeka naovamo, na čakavskom i štokavskom području te u suvremenim čakavskim i hrvatskim štokavskim govorima, kako bi se utvrdila njezina starina i rasprostiranje. Uspoređujući rasprostiranje te izoglose s rasprostranjenošću različitih romanskih jezika na istočnom dijelu jadranske obale, preciznije će se odrediti njezino podrijetlo koje se dosad dovodilo u vezu s dalmatskim jezikom.

Keywords:
hrvatski jezik, čakavski govori, štokavski govori, dalmatski, istrorumunjski, krčkorumunjski, sintaksa, neutralizacija, mjesto i cilj kretanja,
Article data in other languages: English