Original scientific article
Page 159 - 170

ASIMETRIJE IZMEĐU IMENICA I ZAMJENICA: U PRILOG HIPOTEZE O DETERMINATORSKOM IZRAZU (DP) U POLJSKOME

Paweł Rutkowski
E-mail: rutkowski@zigzag.pl
Warsaw University & Universidad Autónoma de Madrid

Jezikoslovlje_1_.03.1-2.159.Rutkowski.pdf [ 0.27 MB - English]
Download article
Downloaded 2864 times
Abstract: Cilj je rada analizirati sintaksu poljskih imeničkih izraza u svjetlu pojave poznate kao DP hipoteza (ideja o kojoj se raspravlja Abney 1987). Opće je prihvaćena činjenica da u mnoštvu jezika članovi zauzimaju poziciju determinatora (D poziciju), no mnogi su lingvisti postavili pitanje je li razumno takvo što pretpostaviti i za jezike koji nemaju leksičke članove. Poljski je među jezicima koji nemaju članove. U prilogu se tvrdi da je nivo s determinatorskim izrazom prisutan i u poljskome. Štoviše, tvrdi se da se između imenskog i determinatorskog izraza projicira barem još jedan funkcionalni izraz. Potvrda za tu tvrdnju nalazi se u određenim činjenicama glede poretka riječi unutar determinatorskog izraza. Te se činjenice objašnjavaju pretpostavkom da se u nedostatku leksičkih članova drugi elementi mogu pomicati u funkcionalne projekcije iznad imenskog izraza te eksplicitno leksikalizirati u njihovoj sintaksi.
Keywords:
hipoteza o determinatorskom izrazu, imenice, zamjenice, funkcionalne projekcije, red riječi, pomicanje imenica prema determinatoru,
Article data in other languages: English