Original scientific article
Page 161 - 186

NSM (PRIRODNI SEMANTIČKI METAJEZIK) UNUTAR OKVIRA KOGNITIVNE LINGVISTIKE: KAKO PREMOSTITI RAZLIKE

Marija M. Brala
Sveučilište u Trstu i Sveučilište u Rijeci

Jezikoslovlje_1_.04.2.161.Brala.pdf [ 0.3 MB - English]
Download article
Downloaded 1466 times
Abstract: Otkada su postavke Noama Chomskog revolucionirale znanstveno istraživanje jezika, u iščekivanju smo otkrića i zaključaka koji bi rezultirali iz mentalističkog pristupa jeziku, odnosno odgovora koja bi konačno pojasnili funkcioniranje ljudske jezične sposobnosti. Na žalost, to se još nije dogodilo. Središnje pitanje ovog rada jest: zašto tog odgovora još nema? U članku se najprije osvrćemo na neke osnovne i opće postavke paradigme kognitivne lingvistike, a zatim i na konkretne postavke pristupa semantičkoj analizi koji je poznat kao NSM (Natural Semantic Metalanguage odnosno prirodni semantički metajezik). Cilj je utvrditi koje su postavke zajedničke NSM-u i ostalim pristupima (paradigmama) koje teoretičari širom svijeta trenutno razvijaju unutar općeg okvira poznatog pod nazivom kognitivna lingvistika. Dvije su osnovne teze zastupane u članku: a) ideja semantičkih univerzalija kakvu razvijaju teoretičari NSM-a može doprinijeti boljoj povezanosti i boljem razvoju čitave grane kognitivne lingvistike, b) upravo je problem pretjerane proliferacije i netransparentnosti između pojedinih paradigmi s kognitivno lingvističkim predznakom, jedan od osnovnih razloga koji su doveli do usporavanja razvoja kognitivnog pristupa istraživanju jezika odnosno ljudske jezične sposobnosti.
Keywords:
NSM (prirodni semantički metajezik), kognitivna lingvistika, semantičke univerzalije, konceptualni primitivi,
Article data in other languages: English