Original scientific article
Page 155 - 176

O adverbijalnim značenjima relativnih klauza u francuskom jeziku i njihovoj transpoziciji u srpski, hrvatski i bosanski jezik

Lejla Tekešinović
E-mail: ileila_23@yahoo.fr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7828-3421
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Ružica Seder
Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

jezikoslovlje_24-2-7-28.pdf [ 0.31 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 70 times
Abstract:

Ovaj rad razmatra adverbijalna značenja relativnih klauza u francuskom jeziku. Naime, relativnim klauzama mogu se iskazati značenja analogna onima koja se izražavaju adverbijalnim klauzama (uzročno, posljedično, dopusno, vremensko, pogodbeno, namjerno), što je dobrim dijelom i prepoznato u literaturi koja se odnosi na francuski jezik, a u manjoj mjeri u onoj koja se bavi srpskim, hrvatskim i bosanskim jezikom. Glavni je cilj ovoga rada, prije svega, detaljnije razmatranje te pojave – i njezina teorijskog okvira i najbitnijih sintaktičko-semantičkih i kontekstualnih uvjeta u kojima se ona ostvaruje u francuskom jeziku. Dobiveni rezultati pružit će sveobuhvatniji uvid u osobitosti takvih relativnih klauza u francuskom jeziku te omogućiti sagledavanje značaja njihova pravilnog prepoznavanja pri prevođenju na srpski / hrvatski / bosanski jezik. U uvodnom dijelu rada obrazlažu se ciljevi i metodološki postupci, a potom se, u teorijskom dijelu, daje osvrt na istraženost spomenute pojave u literaturi. Treći, glavni dio rada, sadrži analizu primjera iz korpusa, da bi se u četvrtom dijelu iznijeli glavni zaključci koji iz takve analize proizlaze. 

Keywords:
relativna klauza, adverbijalna značenja, francuski jezik, srpski / hrvatski / bosanski jezik,
Article data in other languages: English