State-of-the-art article
Page 129 - 134

O NEKIM SLIČNOSTIMA I RAZLIKAMA IZMEĐU HRVATSKOGA I SLOVAČKOGA JEZlKA

Margita Žagarova
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Ana Pintarić
Faculty of Philosophy, University of Osijek

Jezikoslovlje_1_.01.129.Zagarova_Pintaric.pdf [ 0.09 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 1429 times
Abstract: Na Pedagoškom se fakultetu u Osijeku u akademskoj godini 1998./99. kao izborni predmet studentima hrvatskoga jezika i književnosti nudi slovački jezik. Svrha je ovoga članka ukazati na sličnosti i razlike između hrvatskoga i slovačkoga jezika. U članku ćemo o tim razlikama govoriti s obzirom na abecedu, znakove, samoglasnike, suglasnike i mekane slogove.
Keywords:
Article data in other languages: English