State-of-the-art article
Page 65 - 86

O osobnoj sferi u hrvatskom i njemačkom jeziku

Tomislav Frleta
E-mail: tfrleta@unizd.hr
Sveučilište u Zadru

Anita Pavić Pintarić
Sveučilište u Zadru

Jezikoslovlje.19.65.Frleta_-_Pavic_Pintaric.pdf [ 0.35 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 636 times
Abstract: U radu se na temelju Ballyjevog pristupa raspravlja o pojmu osobna sfera te se pokušava utvrditi koje su odrednice nužne pri njezinom određivanju. Osobna je sfera dio šire pojave u jeziku znane pod nazivom neotuđivost, a podrazumijeva pojmove koji su u najužoj vezi s osobom. Različiti su jezici razvili različite osobne sfere s obzirom na percepciju osobe u društvu te na sačuvanost kategorije osobe u svom jezičnom inventaru. Ovaj rad ukazuje na razlike koje se javljaju između hrvatskog i njemačkog jezika u pogledu otuđivosti i neotuđivosti odnosno u pogledu osobnog i neosobnog kada se ono izražava onim što se u gramatikama tradicionalno naziva dativom posvojnosti.
Keywords:
osobna sfera, neotuđivost, francuski jezik, hrvatski jezik, njemački jezik,
Article data in other languages: English