Original scientific article
Page 27 - 51

Od gramatike do komunikacije i natrag – primjer zanaglasnih dužina

Blaženka Martinović
E-mail: bmartino@unipu.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7010-0344
Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

2_Jezikoslovlje.21.1.27.Martinovic.pdf [ 0.34 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 706 times
Abstract: Normativni priručnici najmanje su odmicali od tzv. klasičnog naglašavanja upravo na primjeru zanaglasnih dužina. Pomake čine tek suvremene gramatike u kojima se razdvaja „gramatika“ od „komunikacije“, čime se naznačuje da je status dužine u komunikaciji (dakle u uporabi, uzusu) drukčiji. Budući da je dužina, između ostalog, vezana uz određene sufikse i gramatičke morfeme, a s druge strane krajnje dužine prve se reduciraju u govoru, raskorak uzusa i propisane norme čini se i većim. Komparativnom analizom priručnika utvrđuje se jesu li učinjeni pomaci u smjeru komunikacije. Analizom uzusa (govornika visinskog i udarnog sustava) ukazuje se na mjesta na kojima je dužina (ne)stabilnija te se pojašnjava zašto se dužina reducira ili nestaje, kada se pozornost preusmjeri s gramatike na komunikaciju.
Keywords:
zanaglasna dužina, naglasak, gramatika, komunikacija,
Article data in other languages: English