Original scientific article
Page 119 - 144

O KOGNITIVNOM STATUSU MENTALNIH PROSTORA I O NEKIM TIPOVIMA METONIMIJE U OKVIRU TEORIJE KONCEPTUALNE INTEGRACIJE

Branimir Belaj
E-mail: branimir.belaj@os.t-com.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2334-9673
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Jezikoslovlje_1_.06.2.119.Belaj.pdf [ 0.29 MB - English]
Download article
Downloaded 1667 times
Abstract: U svjetlu trenutnosti procesa konceptualne integracije kritički se pristupa kognitivnokonceptualnom status četiriju vrsta mentalnih prostora i njihovih elemenata: ulaznih prostora, generičkoga prostora te blenda, a u skladu s razlikama među njima dijele se na defokusirane, istaknute i fokalne mentalne prostore. Također se raspravlja i o mjestu i načinu interpretacije nekih tipova metonimije u kontekstu te teorije i predlaže se uvođenje petoga mentalnog prostora - predulaznoga prostora ukoliko je riječ o protučinjeničnom iskazu, odnosno predizvornoga i predciljnoga prostora ukoliko se radi o djelovanju metonimije unutar metaforičkoga iskaza, kao mjesta njihove interpretacije.
Keywords:
temeljni model konceptualne integracije, ulazni prostori, generički prostor, blend, elementi mentalnih prostora, defokusirani, istaknuti i fokalni mentalni prostori, predulazni prostori, metafora, metonimija,
Article data in other languages: English