State-of-the-art article
Page 401 - 434

Podjela i nazivlje nezavisnosloženih rečenica u novijim hrvatskim gramatikama

Lana Hudeček
E-mail: lhudecek@ihjj.hr
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Milica Mihaljević
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

FINAL_jezikoslovlje_23-2-269-302.pdf [ 0.98 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 163 times
Abstract:

Istraživanje o kojemu je riječ u radu potaknuto je problemima s kojima su se autorice susrele pri definiranju pojedinih jezikoslovnih naziva u okviru projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena i projekta Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik te pri izradi Školske gramatike hrvatskoga jezika. Na korpusu suvremenih tradicionalnih gramatika i radova analizirana je podjela i nazivlje nezavisnosloženih rečenica. Jezični korpus sastavljen u sklopu projekta Jena omogućuje potpuni uvid u potvrđenost pojedinih naziva te daje kontekst i značenja u kojima se naziv upotrebljava. Uz analizu razlika u podjeli nezavisnosloženih rečenica istraživanje se usredotočuje na terminološke aspekte i probleme u definiranju pojedinih naziva povezanih s nezavisnosloženim rečenicama prouzročene s jedne strane postojanjem sinonimnih parova ili nizova, a s druge višeznačnošću nekih naziva u nazivlju nezavisnosložene rečenice. Cilj je ovoga rada predložiti podjelu nezavisnosloženih rečenica u okvirima tradicionalne gramatike, u prvome redu za školske gramatike i udžbenike, riješiti neke terminološke probleme i potaknuti daljnju raspravu o određenim problemima podjele i nazivlja nezavisnosloženih rečenica.

Keywords:
podjela nezavisnosloženih rečenica, nazivlje nezavisnosloženih rečenica, hrvatske gramatike, Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena, Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik,
Article data in other languages: English