Original scientific article
Page 153 - 171

Pragmatički i značenjski elementi frazema u tekstnoj vrsti intervju

Leonard Pon
E-mail: lepon@public.carnet.hr
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Ivana Jozić
Faculty of Philosophy, University of Osijek

Alisa Rakovac
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Jezikoslovlje_1_.07.1-2.153.Jozic_Pon_Rakovac.pdf [ 0.15 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 2586 times
Abstract: Temeljna okosnica ovoga rada su pragmatički i značenjski elementi frazema u intervjuima. Obrađeni korpus potječe iz hrvatskih i bosanskohercegovačkih tjednika. Istraživanje se odnosi na frazem u užem smislu s naglaskom na funkcije i semantička obilježja frazema u tekstu te modifikacije frazema. U radu se detaljno istražuje intervju kao zanimljiva kombinacija pisanog i govornog izraza.
Keywords:
frazem, intervju, pragmatika, semantika,
Article data in other languages: English