Original scientific article
Page 95 - 131

Proces shematizacije engleskih "laganih" glagola

Tanja Gradečak-Erdeljić
E-mail: tgradeca@ffos.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6328-6120
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Jezikoslovlje.10.2.095.Gradecak-Erdeljic.pdf [ 0.22 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 1330 times
Abstract: U radu se predstavlja korpusno-kognitivno istraživanje temeljnih odrednica u procesu shematizacije tzv. laganih (light) glagola u analitičkim glagolsko-imenskim konstrukcijama u suvremenom engleskom jeziku. U povijesnom se osvrtu na dijakronijsku motivaciju početaka shematizacije glagola have, give, take i make upućuje na rano prepoznavanje njihova tvorbenog potencijala koji je utemeljen na istodobnim procesima (super)shematizacije i metaforičkog elaboriranja. Predstavljeni su mrežni modeli (prema Langacker 1991b) tih glagola kojima se pokušava predstaviti kompleksno sučelje koje je omoguilo tvorbu konstrukcijske sheme koja je istodobno i vrlo produktivna i visoko frekventna pojava u korpusu engleskog jezika.
Keywords:
shematizacija, lagani (light) glagoli, glagolsko-imenske konstrukcije, mrežni model, konstrukcijska shema,
Article data in other languages: English