Original scientific article
Page 193 - 216

Pučka etimologija među nekim njemačkim posuđenicama

Tomislav Talanga
Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku

Jezikoslovlje_1_.03.1-2.193.Talanga.pdf [ 0.36 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 7317 times
Abstract: Ova studija obrađuje fenomen pučke etimologije na primjeru dvadesetak posuđenica iz njemačkoga jezika. Većina ih ne ide u sastav hrvatskoga standardnog jezika, a poneka od njih je i sa samoga ruba hrvatskoga govornog jezika. Prilog tendira ukazati na različit intenzitet pučke etimologije, pri čemu načelno diferencira različite stupnjeve pučkoetimologijskoga naslanjanja (aficiranja).
Keywords:
posuđenica, pučka etimologija, fonoadaptacija, morfoadaptacija, naslonjenost, istozvučnost, analogija,
Article data in other languages: German