Original scientific article
Page 51 - 74

Romanizmi u govoru Baških Oštarija

Kristina Miočić
E-mail: kmiocic2@net.hr

Jezikoslovlje.12.051.Miocic.pdf [ 0.14 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 970 times
Abstract: Svrha je ovog istraživanja utvrditi u kojoj se mjeri romanizmi javljaju u govoru jednog mjesta na granici Like i Podgorja, čije stanovništvo govori zapadnom hrvatskom novoštokavštinom i gdje nema romanskog supstrata kao na obali. Budući da se u Baškim Oštarijama hrvatski govori od samog utemeljenja naselja, romanizmi su ovdje tek posredno i u manjoj mjeri naslijeđeni iz supstrata, zahvaljujući Karlobažanima koji su ljeti u Oštarijama napasali stoku, dok ih je mnogo više preuzeto leksičkim posuđivanjem iz mletačkog, a kasnije i tršćanskog dijalekta, uslijed intenzivnih kontakata s trgovcima s obale koji su govorili upravo tim dvama dijalektima, a koji su se u Baškim Oštarijama zaustavljali da predahnu prije nastavka puta dublje u unutrašnjost.
Keywords:
romanizmi, Baške Oštarije, etimologije, posuđenice, štokavska ikavica,
Article data in other languages: English