Original scientific article
Page 91 - 108

Romanski leksički elementi u govoru Baških Oštarija

Kristina Miočić
E-mail: kmiocic2@net.hr
Sveučilište u Zadru

Jezikoslovlje.15.091.Miocic.pdf [ 0.42 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 844 times
Abstract: Cilj ovoga rada je upotpuniti i obogatiti dosadašnje spoznaje o romanskim elementima u ličkim govorima pa time i u govoru Baških Oštarija. Iako se nalaze na geografskoj granici između Like i Podgorja, te iako čak administrativno pripadaju općini Karlobag, govor Baških Oštarija zapravo u svim svojim komponentama, uključujući i leksičku, odgovara ličkim govorima. To su štokavsko – ikavski govori zapadnoga štokavskoga dijalekta. Budući da je povijest Baških Oštarija bila ponešto drugačija od povijesti priobalnoga područja, ni broj romanizama u oštarskome govoru ne može se uspoređivati s brojem romanizama u govorima jadranskih mjesta, ali je bitan pokazatelj kako se jezični kontakti ne moraju uvijek podudarati s povijesnima.
Keywords:
romanizmi, Baške Oštarije, Lika, posuđenice, štokavska ikavica,
Article data in other languages: English