Original scientific article
Page 211 - 225

Načini ostvarivanja drugoga argumenta s imenicama izvedenima od glagola u makedonskom: primjer gramatičke varijabilnosti

Liljana Mitkovska
E-mail: liljana.mitkovska@fon.edu.mk
FON University Skopje

Jezikoslovlje.16.211.Mitkovska.pdf [ 0.26 MB - English]
Download article
Downloaded 568 times
Abstract: U ovome se radu raspravlja o različitosti načina ostvarivanja direktnih argumenata poimeničenih predikacija u konstrukcijama u makedonskome jeziku. Kao što je uobičajeno u drugim jezicima, posvojna konstrukcija s na upotrebljava se za smještanje kako subjektivnog, tako i objektivnog padeža u imenskoj frazi koju se tvori glagolskom imenicom na nje. Međutim, postoji mogućnost da se imensku frazu u ulozi objekta doda direktno na glagolsku imenicu, ako ista nije označena glede određenosti. Konstrukcije s ili bez prijedloga čine se slobodno međusobno zamjenjivi i ne postoji slaganje u izvornih govornika glede izbora jednoga ili drugoga obrasca. Na tu se nekategoričnu ili probabilističku varijaciju koncentrira ovaj rad. Na temelju ovjerenih primjera iz pisanih izvora i ankete u obliku upitnika promatra se čimbenike referencijalnosti i strukturne složenosti imenske fraze u ulozi objekta, koje bi se moglo smatrati odgovornima za preferenciju prema jednom ili drugom obrascu. Uporabe otkrivaju da izbor nije slučajan, nego njime upravljaju određena probabilistička pravila koja se treba daljnje istražiti primjenom rigoroznijih statističkih metoda.
Keywords:
sintaksa, glagolska imenica, poimeničene predikacije, objektni padež, prijedlog, varijabilnost u gramatici,
Article data in other languages: English