Original scientific article
Page 289 - 302

Poslovice kao predmet poučavanja u udžbenicima njemačkog kao stranog jezika u hrvatskoj

Nikolina Miletić
E-mail: nmiletic2@unizd.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3781-4820
Sveučilište u Zadru

4_2018_19.2_289_Miletic_Sprichworter_als_Lehrgegenstand_in_DaF-Lehrwerken_in_Kroatien_FINAL.pdf [ 0.33 MB - German]
Download article
Downloaded 663 times
Abstract: Poslovice nisu jezični fenomeni koji izumiru (usp. Burger 2015: 122), o čemu svjedoče i novija istraživanja o upotrebi poslovica. Matulina (2012) je pokazala da se danas poslovice često koriste u tiskanim medijima, a Mokienko (2012) je prikazao njihovu uporabu u reklamama. Budući da se poslovice koriste u svakodnevnoj komunikaciji, one bi također trebale imati svoje mjesto u učenju stranih jezika. Kod učenja stranih jezika udžbenici su jedan od najvažnijih materijala, te bi zbog toga trebali sadržavati poslovice. Novija istraživanja o položaju poslovica u udžbenicima za njemački kao strani jezik (usp. Matulina i Ćoralić 2007; Jazbec i Enčeva 2013) pokazala su da je njihova učestalost pojavljivanja veoma niska i da su uz to neprimjereno didaktički pripremljena. U ovome članku istražuju se poslovice u hrvatskim udžbenicima za njemački kao strani jezik prema sljedećim kriterijima: učestalost pojavljivanja, odabir poslovice, struktura poslovica, uporaba metalingvističkih sredstava, tekstualno označavanje poslovica, lokalizacija poslovica, poslovice u različitim tipovima teksta, funkcija poslovica u tekstu, interlingvistički prikaz i didaktička obrada poslovica. Cilj je prikazati status poslovica u hrvatskim udžbenicima za njemački kao strani jezik.
Keywords:
učenje stranih jezika, frazeodidaktika, udžbenici za njemački kao strani jezik, poslovice, poučavanje poslovica,
Article data in other languages: German