State-of-the-art article
Page 235 - 246

Supstantivne sintagme s nekongruentnim atributom u instrumentalu s prijedlogom nad(a)

Mirela Omerović
E-mail: mirelamuftic@yahoo.com
University of Sarajevo

Jezikoslovlje.17.235.Omerovic.pdf [ 0.3 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 880 times
Abstract: U članku se raspravlja o prijedložno-padežnim konstrukcijama s upravnim supstantivnim riječima u kojima zavisni član dolazi u instrumentalu s prijedlogom nad(a). Temeljni cilj rada je ukazati na semantičke tipove takvih konstrukcija, te pokušati objasniti puteve semantičke transpozicije prostornoga supralokacijskog prijedloga nad(a) u složenije značenjske domene. Tako se predodžbe prostora putem metaforičkog preslikavanja pretvaraju u apstraktnije pojmove – pojmove „dominacije“, uzroka te komparacije, odnosno kvalifikacije. S obzirom na to, navedene supstantivne sintagme ostvaruju se s prostornim, značenjem „dominacije“, te uzročnim i komparativno-kvalitativnim značenjem. U ulozi upravnih riječi dolaze konkretne imenice, kao rezultat rečenične kondenzacije, te deverbativne imenice, nastale procesima nominalizacije verbalnih konstrukcija.
Keywords:
supstantivne sintagme, nekongruentni atribut, instrumental s prijedlogom nad(a), semantičke transpozicije, metaforičko preslikavanje, supralokalizacija,
Article data in other languages: English