Original scientific article
Page 133 - 151

TCM i CIT – dvije suprotstavljene teorije ili krajnje točke istoga procesa?

Darko Matovac
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Goran Tanacković Faletar
Faculty of Philosophy, University of Osijek

Jezikoslovlje.10.2.133.Matovac___Tanackovic_Faletar.pdf [ 0.14 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 711 times
Abstract: Ovaj članak bavi se prirodom odnosa teorije konceptualne metafore i teorije konceptualne integracije, dviju naizgled konkurentskih teorija nastalih u okvirima kognitivne lingvistike. Pritom se pokušava razjasniti radi li se ovdje zaista o dvama suprotstavljenim i međusobno isključivim pristupima jezičnim i kognitivnim fenomenima ili pak o teorijama koje se jedna na drugu logično nadovezuju. Ukoliko se pokaže da bi bilo bolje govoriti o tim dvjema teorijama kao o krajnjim točkama jedinstvenoga procesa i dvama licima iste konceptualne stvarnosti, ovaj rad pozabavit će se ujedno i prirodom njihova odnosa, kao i pokušajem definiranja uvjeta pod kojima jednu od navedenih teorija možemo smatrati primjerenijim i poželjnijim modelom opisa u odnosu na drugu.
Keywords:
teorija konceptualne metafore, teorija konceptualne integracije, jezična uporaba, stabilizacija značenja, konvencionalni metaforički izrazi,
Article data in other languages: English