Original scientific article
Page 253 - 274

Terminološka standardizacija u društvenim i humanističkim znanostima – slučaj hrvatskoga antropološkog nazivlja

Anja Iveković Martinis
E-mail: aimartinis@inantro.hr
Institut za antropološka istraživanja u Zagrebu

Josip Lah
Institute for Anthropological Research, Zagreb

Anita Sujoldžić
Institut za antropološka istraživanja u Zagrebu

Jezikoslovlje.16.253.Martinis_-_Lah_-_Sujoldzic.pdf [ 0.27 MB - English]
Download article
Downloaded 1159 times
Abstract: Rad se bavi izgradnjom antropološkoga nazivlja u hrvatskome jeziku. S jedne se strane fokusira na specifične izazove s kojim se hrvatski, kao „nedominantan jezik“, suočava u procesu razvoja i standardizacije svojega znanstvenog nazivlja. Ovi se izazovi pojavljuju kao posljedica činjenice da je hrvatska znanstvena zajednica mala i da je njezin utjecaj na razvoj pojedinih disciplina ograničen, što znači da se koncepti često preuzimaju iz radova znanstvenika koji pišu dominantnim jezicima, poput engleskoga. S druge strane, rad se bavi problemima koji se nužno pojavljuju kada se strogi principi i ideali terminološke standardizacije primjenjuju na antropologiju, kao interdisciplinarnu humanističku disciplinu koja upotrebljava širok raspon često dvosmislenih termina koje je teško uklopiti u rigorozno organiziran konceptualni sustav kakav pretpostavlja tradicionalna terminologija.
Keywords:
terminologija, antropologija, standardizacija, humanističke znanosti, društvene znanosti, STRUNA, ANTRONA,
Article data in other languages: English