Original scientific article
Page 3 - 25

SUPARNIčKI KARAKTER IZBORA GRAMATIčKIH SVOJSTAVA: PROUčAVANJE GOVORNIH POGREŠAKA U RUSKOM

Svetlana Gorokhova
E-mail: svetlana@SG13900.spb.edu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7775-4586
St Petersburg State University

Jezikoslovlje.12.003.Gorokhova.pdf [ 0.13 MB - English]
Download article
Downloaded 998 times
Abstract: Na temelju analize govornih pogrešaka u ruskome koje uključuju fleksiju riječi može se zaključiti da su u jeziku s razvijenim fleksijskim sustavom kako izbor gramatičkih svojstava na nivou gramatičkog kodiranja tako i izbor vezanih morfema na nivou morfofonološkog kodira-nja suparnički procesi.
Keywords:
gramatička svojstva, fleksijski afiksi, govorne pogreške, jezična proizvodnja, ruski jezik,
Article data in other languages: English