Original scientific article
Page 151 - 190

Prijedlog uz u hrvatskome: kognitivni pristup

Ljiljana Šarić
E-mail: ljiljana.saric@ilos.uio.no
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4373-9182
University of Oslo

Jezikoslovlje.13.1.151.Saric.pdf [ 0.23 MB - English]
Download article
Downloaded 1055 times
Abstract: U članku se razmatra značenje hrvatskog prijedloga uz. Glavni je cilj rada razraditi koher-entnu mrežu značenja ovog prijedloga, što podrazumijeva podrobnu analizu međusobnog od-nosa dvaju osnovnih prostornih značenja prijedloga (neposredne blizine i kretanja uvis) te analizu njihove povezanosti s neprostornim značenjima prijedloga. Teorijski je okvir rada kognitivna lingvistika, te konstrukcijski pristup značenju u jeziku koji je sukladan s kognitiv-nim pristupom. Analiza slijedi model jezičnog opisa utemeljenog na uporabi: stoga su klasifi-kacija i tumačenje primjera, kao i zaključci o međusobnom odnosu pojedinačnih prijedložnih značenja temeljeni na korpusu hrvatskih tekstova Hrvatska jezična riznica koji je dostupan na internetu.
Keywords:
prostorne čestice, prijedlozi, uz u hrvatskom jeziku, kretanje uvis, blizina, iz-duženost i trajanje,
Article data in other languages: English