Original scientific article
Page 667 - 677

Provođenje višejezičnosti na Sveučilištu jugoistočne Europe: model za multikulturalni Balkan

Hamit Xhaferi
E-mail: h.xhaferi@seeu.edu.mk
South East European University, Tetovo

Mustafa Ibrahimi
South East European University, Tetovo

Jezikoslovlje.13.667.Xhaferi_-_Ibrahimi.pdf [ 0.1 MB - English]
Download article
Downloaded 738 times
Abstract: U radu predstavljamo i uspoređujemo alternative za unapređenje jezične uporabe u Make-doniji. Obuhvaćeno je vremensko razdoblje od Ustava iz 1974., Ustava iz 1990. i Ustava koji je proistekao iz Ohridskog sporazuma 2001. Opisujemo nekoliko konkretnih primjera korištenja albanskog jezika i jezika drugih nacija. U fokusu istraživanja i predmet analize je sadržaj gore navedenih ustava, koji imaju puno sličnosti, ali i razlika, posebice u Ustavu iz 1990. Nakon dobivanja neovisnosti, zbog koje su međuetnički odnosi između Albanaca i Makedonaca zapali u duboku krizu, albanski je jezik izgubio status koji je imao prema Ustavu iz 1974. Nakon toga analizira se i raspravlja trenutna jezična politika u Makedoniji, posebice u razdoblju nakon 2001., kao i promjene koje su uvedene Ohridskim sporazumom, kojim je albanski priznat kao službeni jezik, s posebnim naglaskom na provedbu višejezičnosti na Sveučilištu jugoistočne Europe u Tetovu, Republika Makedonija.
Keywords:
višejezičnost, ustav, status jezika, Ohridski sporazum, Sveučilište jugoistočne Europe,
Article data in other languages: English