Original scientific article
Page 27 - 44

THE MICHAEL JACKSON OF TWO OR THREE NOSES AGO I THE MICHAEL JACKSON OF TODAY – VIŠESTRUKA LI

Sanja Berberović
E-mail: sanja.berberovic@untz.ba
Filozofski fakultet Sveučilišta u Tuzli

Jezikoslovlje_1_.08.1.027.Berberovic_5B.pdf [ 0.25 MB - English]
Download article
Downloaded 913 times
Abstract: Rad se bavi stvaranjem figurativnog značenja vlastitih imena u izrazima tipa determinator X of Y, u kojima je X vlastito ime, a Y označava vremenski period. Smatra se da su takvi izrazi, koji označavaju izvornog nositelja imena, primjeri partitivne restriktivne modifikacije. Primijenjujući dostignuća Barcelone (2003, 2004) i Brdara and Brdar-Szabó (2007) u analizi figurativnog značenja vlastitih imenica, rad pokazuje da je konceptualna metonimija ENTITET UMJESTO AKTIVNE ZONE neophodna da bi se objasnilo nastajanje figurativnog značenja vlastitih imena u ovim izrazima. Kao rezultat partitivne restriktivne modifikacije, izvorni nositelj vlastitog imena je figurativno razdijeljen u različite osobe pomoću konceptualne metonimije ENTITET UMJESTO AKTIVNE ZONE.
Keywords:
vlastita imena, figurativno značenje, partitivna restriktivna modifikacija, konceptualna metonimija tipa ENTITET UMJESTO AKTIVNE ZONE,
Article data in other languages: English