Original scientific article
Page 101 - 116

Tisuća na tisuću načina

Jasna Vince
E-mail: jasna.vince@stin.hr
Staroslavenski institut u Zagrebu

Jezikoslovlje.17.101.Vince.pdf [ 0.35 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 1808 times
Abstract: Glavni broj 1000 u hrvatskom se jeziku izriče na više načina. Uz leksičku raznolikost (tisuća, hiljada, som, jezero, miljar, tavžan i sl.) prisutna je i morfosintaktička, kojoj je posvećen i ovaj članak. Građa prikupljena s internetske tražilice Google otkriva glavni broj 1000 kao imenicu, pridjev i prilog. Uz imenicu se brojiva riječ pojavljuje u genitivu množine ili u traženom padežu. Prema očekivanju, s glavnim brojem kao pridjevom brojiva riječ iskazuje sročnost. Uz prilog brojivu riječ načelno nalazimo u genitivu množine. Preostale su dvije mogućnosti traženi padež i neočekivani padež. Odrednice su uz glavni broj 1000 kao prilog ustrojene na sljedeća četiri načina: 1) sročni akuzativ jednine ženskoga roda; 2) okamenjeni akuzativ jednine srednjega roda; 3) genitiv množine i 4) traženi sintaktički padež. Primjeri iz najstarijih hrvatskih tekstova, onih pisanih crkvenoslavenskim jezikom, pokazuju jednake tendencije u ustroju brojevnih skupina.
Keywords:
brojevna skupina, brojiva riječ, glavni broj 1000, imenica 1000, pridjev 1000, prilog 1000, odrednica,
Article data in other languages: English