State-of-the-art article
Page 267 - 293

Glagolske i imenske osobine produktivnih mađarskih glagolskih poimeničenja

Veronika Szabó
E-mail: szabo.veronika@pte.hu
University of Pécs

Bálint Tóth
University of Pécs

Gábor Alberti
University of Pécs

Judit Farkas
Hungarian Academy of Sciences

Jezikoslovlje.17.267.Szabo_-_Toth_-_Alberti_-_Farkas.pdf [ 0.33 MB - English]
Download article
Downloaded 776 times
Abstract: U ovome radu prikazujemo sustav mađarskih glagolskih poimeničenja, kao nadopunu Laczkóva sustava, u kojemu takve imenice tvore jednoobrazni sustav kao ás-imenica felfedező ‘otkriće’, tEv-imenica felfedezte(kor) ‘kada je otkriveno’, ó-imenica felfedező ‘otkrivatelj’ i tTh-imenica felfedezett(je) ‘ono što je otkriveno’. Napravili smo sveobuhvatnu usporedbu inačica glagolskih imenskih konstrukcija temeljenih na složenom događaju ili temeljenih na vrsti događaja (npr. megoperálás ‘operiraranje’ nasuprot operáció ‘operacija’). Usporedba je napravljena na temelju njihovih glagolskih ili imenskih osobina koje su ‘specifične za mađarski jezik’ (vidjeti one osobine u tablici označene kurzivom), kao što je npr. nasljeđivanje obavijesne strukture. Što je ćelija u tablici svjetlije boje, to je vrsta imenice prema svojim osobinama „imenskija“ te istodobno i manje glagolska.
Keywords:
imenski izraz u mađarskom, generativna sintaksa, glagolsko poimeničenje, glagolske osobine, imenske osobine,
Article data in other languages: English