State-of-the-art article
Page 289 - 302

Dijalektološki opis mjesnoga govora Paladina: prilog istraživanju buzetskih govora

Alvijana Klarić
E-mail: alvijana.klaric@skole.hr
Srednja škola Buzet

Luka Rašpolić
Srednja škola Buzet
Abstract: U radu se iznose fonološke i morfonološke značajke mjesnoga govora Paladina u Istri. Taj je govor dosad neistražen, a pripada buzetskomu ili gornjomiranskomu dijalektu čakavskoga narječja. Utvrđeno je...